Suscripció campionat de Truc


Dades de les parellas

Envia les dades dels jugadors


Campionat de Truc 2017 del Bar New Lennon Sa jugarà els dimarts i dijous a partir de les 20:00H si hi ha alguna partit de lliga o champions s’ajornara la partida per el día seguent. Es faran dos trucs per jornada que seràn a dues voltes.

Direcció del Campionat


Plaça España, 8,
Inici: 10 Octubre 2017
Cuant: dimarts i dijous